Skip to main content

Utrymningsutbildning

UTRYMNINGSLEDARE UTBILDNING

Ert systematiska brandskyddsarbete innebär att ni bör ha en utrymningsledare, någon som är den person som leder utrymning och visar besökare och medarbetare till en säker utrymningsväg. Utrymningsledaren bör också vara den som genomsöker lokalerna och sedan avrapporterar till den ansvariga. I verksamheter med mycket personal och besökare bör man ha en utrymningsorganisation och där ingår rollen som utrymningsledare som assisterar i händelse av en utrymning. För att kunna axla den rollen på bästa sätt är det bra om den som ska vara utrymningsledare har genomgått en grundläggande utbildning för detta.

UTRYMNINGSLEDARE

På Iprevent erbjuder vi utbildning för den som ska anta rollen som utrymningsledare i utrymningsorganisationen. På våra kurser får deltagarna bland annat lära sig:

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Utrymningskrav på olika verksamheter
  • Utrymningsstrategi

Våra utbildningar är lämpade för upp till 20 personer per tillfälle, som är ungefär 3 timmar.

Genom att låta er utrymningsledare genomgå en av våra kurser kan du vara säker på att denne kan axla den roll det innebär att vara ledare vid en eventuell utrymning och känner till de risker och de strategier som är förknippat med utrymningen. Låt oss på Iprevent hjälpa er att göra er utrymningsorganisation säkrare!

 

 

UTRYMNINGSÖVNING UTBILDNING

I ert systematiska brandskyddsarbete ingår det att alla personer i verksamheten får öva sig på att utföra en utrymning. En utrymningsövning eller en brandövning som många kallar det, kan ske på många olika sätt. Antingen kan du ha en grundläggande utrymningsövning, antingen annonserat eller oannonserat, eller så kan du ha en mer teoretisk utbildning kring hur det ska gå till innan den praktiska övningen. Alla verksamheter tjänar på att regelbundet utföra utrymningsövningar för att vara säker på att alla vet vad de ska göra och vart de ska om en utrymning måste ske. Det är också viktigt att de olika roller som finns i brandskyddsarbetet får en chans att öva på dessa.

UTRYMNINGSÖVNING

Vi på Iprevent kan erbjuda er att sätta samman en utrymningsövning som passar just era behov, oavsett storlek och typ av verksamhet. Det är viktigt för att ni ska få en uppfattning om hur lång tid utrymningen skulle ta, samt hur man bäst lägger upp denna. Följande kan ingå vid en övning med oss på Iprevent:

  • Utrymning
  • Rökläggning
  • Information
  • Dokumentation av övningen

Genom att regelbundet ha utrymningsövningar kan ni vara säkra på att alla i verksamheten känner till utrymningsplanen samt håller sina kunskaper kring utrymning färska. Våra övningar tar ungefär 2 timmar och kan anpassas efter antal deltagare i er verksamhet.