Skip to main content

ANLÄGGNINGSSKÖTARE BRANDLARM

ANLÄGGNINGSSKÖTARE BRANDLARMSUTBILDNING

Enligt Svenska Brandskyddsföreningens regelverk kring brandlarm, SBF 110, listas de krav som finns på hur rollen som anläggningsskötare av ett brandlarm ska fungera. Reglerna säger att anläggningsinnehavaren ska utse två utbildade anläggningsskötare per anläggning.

Anläggningsskötaren måste då ha kompetens och kunskap om drift, underhåll och handhavande av en automatisk brandlarmanläggning. Som anläggningsskötare har man ansvar för att se till att brandlarmet sköts korrekt samt att lära sig undvika onödiga falsklarm. Man ska också ha kunskaper i hur man testar anläggningen för att säkerställa att den fungerar korrekt. Vi på iPrevent erbjuder utbildning för anläggningsskötare, Som kan vara en del i drift och underhållsrutiner i det systematiska brandskyddsarbetet.

ANLÄGGNINGSSKÖTARE BRANDLARM

iprevents kurser för anläggningsskötare ger deltagarna kunskaper om:

  • Allmän brandkunskap
  • Lagar och regler
  • Kritiska förhållanden
  • Brandlarmets omfattning
  • Skötsel och kontroller
  • Praktik
  • Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Kursen vänder sig till den som redan är eller ska bli anläggningsskötare, för att denna ska kunna uppfylla de krav som ställs på rollen och för att säkerställa att brandlarmet handhas och underhålls på ett sätt som minimerar risken för fel och att brandlarmet inte löser ut när det ska.

Kontakta oss på iprevent för att boka utbildning för er verksamhets anläggningsskötare.