Skip to main content

Service & Underhåll

SERVICE OCH UNDERHÅLL AV BRANDREDSKAP

iPrevent tillhandahåller all typ av kontroll, service och underhåll på brandskyddsutrustning som exempelvis:

  • Brandsläckare
  • Brandposter

REGELBUNDNA KONTROLLER ÄR VIKTIGT FÖR FUNKTIONEN

Det finns några viktiga hållpunkter att tänka på när det gäller att behålla en bra funktion på brandredskap. Skulle olyckan vara framme gäller det att redskapen verkligen fungerar. Tänk på att:

  • Brandredskap bör servas en gång per år
  • Utbyte av skumsläckare ska ske var femte år.
  • Utbyte av pulver- och kolsyresläckare ska göras vart tionde år.
  • Brandposter ska funktionskontrolleras årligen och provtryckas vart femte år.

SERVICEAVTAL

iPrevent tecknar i normalfallet serviceavtal med kunden. Beroende på kundens utrustning genomför vi löpande underhåll och kontroller minst en gång per år. iPrevents arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter.

 

RÖKLUCKOR / BRANDVENTILATOR

Vi är återförsäljare från en specialistleverantör av allt när det gäller brandventilation.

BRETT UTBUD

Vi har ett brett produktsortiment från en ledande grossit som supportar oss så kunden får hög kvalitet på sina produkter.

Fungerande brandgasventilation är måste där det sitter då omfattningen av brand och utrymning räddar liv.