Skip to main content

Service & Underhåll

Service och underhåll av brandredskap

Som brandredskap räknas brandsläckare, brandposter, nödljus, utrymningsvägar och även det passiva brandskyddet som branddörrar, brandtätningar och rökluckor. Våra kompetenta servicetekniker utför kontroll och underhåll av alla typer av brandredskap, alltifrån brandfiltar till branddörrar. Normalt sker en översyn en gång per år och då passar man ofta på att se över hela brandskyddet.

iPrevent har avtal med över 10 000 kunder och utför löpande kontroll och service. Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter.

Regelbundna kontroller är viktiga

Det finns några viktiga hållpunkter att tänka på när det gäller att behålla en bra funktion på brandredskap. Skulle olyckan vara framme gäller det att redskapen verkligen fungerar. Tänk på att:

  • Brandredskap bör servas en gång per år
  • Utbyte av skumsläckare ska ske var femte år.
  • Utbyte av pulver- och kolsyresläckare ska göras vart tionde år.
  • Brandposter ska funktionskontrolleras årligen och provtryckas vart femte år.

Serviceavtal med iPrevent

Årlig inventering – Brandskyddsteknikern gör en inventering och dokumenterar ert brandskydd. För att säkerställa att ni kan vara trygga med ert brandskydd får ni en sammanställning som beskriver nuläget och förslag på eventuella förbättringar.

Service – Vid det årliga besöket servar och säkerställer vår brandskyddstekniker att er utrustning fungerar som den ska och är komplett.

Dokumentation – För att underlätta dokumentation av ert brandskydd får ni två licenser till vårt webbaserade egenkontrollsystem iPreventVision. Där kan ni enkelt samla dokument och löpande kontrollera ert brandskydd.

Bättre pris – Som kund med iPrevent serviceavtal får ni bra pris på våra produkter och tjänster från start.

Kontakta oss redan idag

Få den bästa och säkraste lösningen för brandskydd med minimal risk för skador på människor och egendom med vår hjälp. Kontakta oss så berättar vi mer!

Har du frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att kontakta mig!

Tord Jansson, VD

Ring mig!