Skip to main content

Första hjälpen / HLR utbildning

HLR UTBILDNING MED FÖRSTA HJÄLPEN

Vi på Iprevent erbjuder HLR utbildning med fokus på att ge deltagarna första hjälpen-utbildningar med hjärt- och lungräddning. Vår HLR utbildning och första hjälpen-utbildningar i mellan Sverige ger deltagare de kunskaper som krävs för att kunna ge första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt grundläggande kunskaper i att använda en hjärtstartare på rätt sätt.

Genom att erbjuda denna typ av HLR utbildning till er personal, kan ni både förbereda er på svåra sjukdomsfall och olyckor och få kompetens i hur man kan hjälpa till om det värsta skulle hända. Det är inte bara i branscher där farliga och riskfyllda arbetsuppgifter utförs som det är viktigt att alla i verksamheten har grundläggande kunskaper i HLR och första hjälpen. En olycka eller ett hastigt sjukdomsfall kan ske var som helst.

KUNSKAP INOM:

  • Brännskador
  • Kompressioner
  • Inblåsningar
  • Stabilt sidoläge
  • Hastigt insjuknande som exempelvis astma, diabetes, stroke och hjärtinfarkter
  • Cirkulationssvikt
  • Blödning
  • Andning
  • Livsfarligt läge

Det är viktigt att alltid ha grundläggande kunskaper kring hur man ska agera om en olycka sker eller någon hastigt insjuknar. Det kan rädda liv! Kontakta oss på Iprevent för att boka kurstillfälle för upp till 16 deltagare. Ett kurstillfälle tar ungefär 3 timmar.

Våra HLR utbildning erbjuder certifierade instruktörer som uppfyller ”Hjärtsäker zon” Ta chansen att utbilda dig med våra HLR utbildning.

HJÄRTSTARTARE MED HJÄRT & LUNGRÄDDNING

Att ha en hjärtstartare på arbetsplatsen kan rädda liv, men det förutsätter också att alla i personalen kan och känner sig bekväma med att använda den på rätt sätt.

Även hjärt- och lungräddning kan rädda liv om det värsta skulle hända. Iprevent erbjuder utbildning i hjärtstartare kombinerat med kurs i hjärt- och lungräddning, för att alla i er verksamhet ska känna att de har de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna hantera en hjärtstartare på ett korrekt sätt.

Vi erbjuder kurser i hantering av hjärtstartare tillsammans med hjärt- och lungräddning i både Örebro och Stockholm.

VÅRT KURSINNEHÅLL ÄR FRAMTAGET I SAMARBETE MED SVENSKA KARDIOLOGFÖRENINGEN OCH INNEHÅLLER BLAND ANNAT:

Hjärtstopp
Att skapa fria andningsvägar
Mun-mot-mun-metoden
Användning av en hjärtstartare
Scenarioträning
Våra kurser är lämpliga för 6–10 deltagare och varje kurstillfälle tar ungefär 3 timmar. Genom att erbjuda utbildning i hjärtstartare och hjärt- och lungräddning kan du säkerställa att alla i din verksamhet har den grundläggande kunskap som behövs för att på ett säkert och effektivt sätt hantera både hjärtstartaren och den hjärt- och lungräddning som kan rädda liv i en nödsituation. Kontakta oss på Iprevent för att boka kurs i hjärtstartare för din personal.