Om oss

IPrevent

iPrevent Brandskydd Sverige AB är ett skadeförebyggande företag som har sin största inriktning på brand och brandskydd. Vi är verksamma i hela landet med kontor i Stockholm och Örebro. Vi är i första hand ett konsultföretag där vår styrka är kompentens och engagemang. Kunden och kundens medarbetare möter oss oftas när vi utbildar i Heta Arbeten, Fallskydd, HLR, Förstahjälpen, brandutbildning m.m där vi ger kunden väl investerad tid.

Vår grund kommer från det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) där vi har utvecklats oss till att vara med från början. Som exempel, nybyggnad eller verksamhetsförändring där vi upprättar brandskyddsbeskrivningar, klassningsplaner, digitaliserar det systematiska brandskyddsarbetet (Web-SBA) med det kreativa web verktyget SAFEKEEP som är en molntjänst

Vad det gäller produkter så arbetar vi med ledande leverantörer inom branschen för att hålla en hög kvalitet mot våra kunder. Och det på grund av att det ska bli så säkert och tryggt som möjligt på kundens arbetsplats. Långsiktiga relationer med kunden är lika viktiga för oss som goda värderingar för våra medarbetare.

Våra ledord

Kvalitet

Vi på iPrevent Sverige AB ska alltid utföra arbeten av en hög kvalitet. Alla våra rekommendationer ska utgå från gällande lagkrav och med kundens bästa i fokus.
Kunden ska även bli välinformerad om vad vi har gjort samt förstå varför vi har utfört de arbeten som vi gjort.

Service

Vi på iPrevent Sverige AB ska alltid erbjuda en hög servicenivå och hålla vad vi lovat samt utföra arbeten inom utlovad tid. Vi ska även ha en personlig kontakt med kunden.

Kompetens

Alla anställda på iPrevent Sverige AB ska alltid hålla en hög kompetensnivå, detta genom återkommande utbildningar och vidareutbildningar. För att säkerställa att alla anställda ska kunna utföra ett högkvalitativt arbete både internt och externt.

Vi på IPrevent

Joakim
Joakim Bååk
Brandprojektör/instruktör
Tord
Tord Jansson
VD/Brandprojektör
Stefan
Stefan Samuelsson
Brandskyddskonsult/instruktör
Akki
Akki Alhamed
Verksamhetskoordinator/instruktör
X