Skip to main content

Heta arbeten

Heta arbeten 

Alla som arbetar med så kallade heta arbeten ska ha genomgått utbildning för detta. Det kan vara att man jobbar på en tillfällig arbetsplats som kräver heta arbeten – certifiering. Med en maskin som alstrar tillräckligt mycket värme för att starta en brand, svetsar, löder eller liknande. Försäkringsbolag ställer krav på att den som arbetar med ett sådant arbete ska ha ett certifikat, som är giltigt i 5 år. Om ert företag står i begrepp att förnya era certifikat och letar efter en kurs som passar er, så kan vi på Iprevent erbjuda detta i mellan Sverige. Vi är ackrediterade att lägga in kompetensbehörighet på ID06 och har bred erfarenhet av brandskyddsarbete och utbildning.

Våra instruktörer är certifierade enligt Svenska Brandskyddsföreningen och kan utbilda i alla de roller som är involverade i brandsäkerheten. För att få arbeta som brandvakt eller tillståndsgivare behöver man certifikat, som ska förnyas var femte år. Hos oss hittar du flexibla och skräddarsydda lösningar för just er hos oss på Iprevent.

KURSEN OMFATTAR OCH GER DIG BLOCK INOM:

  • Bestämmelse i lagar och försäkringsvillkor
  • Brandkunskap
  • Organisation och ansvar
  • Förebyggande åtgärder
  • Brandfarlig vara
  • EX-miljö
  • Tätskikt – Tak, väggar och balkonger m.m.
  • Praktik

Välkommen till att boka din heta arbeten kurs direkt på webben här nedan.