Skip to main content

BRANDUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE BRANDKUNSKAP

BRANDUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE BRANDKUNSKAP

I ert systematiska brandskyddsarbete ingår att hålla all personal väl utbildad inom brandskydd, och på det sättet säkerställa allas brandskyddskompetens. Vi kan därför erbjuda brandskyddsutbildningar i grundläggande brandkunskap.

I utbildningen ingår bland annat moment som:

  • Rädda, larma,varnasläck
  • Hur uppkommer en brand?
  • Utrymning och utrymningsproblematik
  • Praktiska övningar

Genom att regelbundet erbjuda personalen en utbildning i grundläggande brandkunskap säkerställer du att alla har en grundläggande kunskap i hur man ska agera vid brand, både när det gäller utrymning och när det gäller att förebygga att bränder överhuvudtaget uppstår. Det är lämpligt att erbjuda all personal grundläggande brandutbildning ungefär var 3-4:e år. Utbildningen bör inte heller endast erbjudas nyanställda, då en kompetens inom brandkunskap måste underhållas och uppdateras.

Vi erbjuder bland annat brandutbildningar runt om i Sverige. Varje utbildningstillfälle tar ungefär 3 timmar och är lämpligt för upp till 20 deltagare. Vi på Iprevent har bred erfarenhet av arbete inom systematiskt brandskyddsarbete och kompetens inom brandskydd, varpå vi kan hjälpa er att fylla i eventuella luckor i er brandskyddsplan, så väl som se till att er personal har grundläggande brandkunskap. Genom att uppdatera personalens kunskap i hur bränder uppstår, kan man även arbeta förebyggande för att undvika bränder och olyckor på arbetsplatsen.