Skip to main content

BRANDSKYDDSANSVARIG OCH BRANDSKYDDSKONTROLLANT

BRANDSKYDDSANSVARIG UTBILDNING

Lagen säger att alla verksamheter ska arbeta med sitt SBA, systematiskt brandskyddsarbete, ingår det även att det måste finnas en brandskyddsansvarig.

Är ansvarig för att egenkontrollen utförs, andra personer i brandskyddsorganisationen kan utföra kontroller och vilket är mer vanligt och för att planera eller genomföra brandskyddsutbildningar för alla i personalen. Iprevent erbjuder utbildning för brandskyddsansvarig som ger kunskaper kring lagkraven och grundläggande kunskaper för egenkontroll av det egna brandskyddet för både brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollant. Genom att genomgå kursen för brandskyddsansvarig hjälper man till att säkerställa kompetensen inom det systematiska brandskyddet i verksamheten, och säkerställa att man kan arbeta vidare med egenkontroll samt ha förståelse och kunskap kring aktuella lagkrav.

UTBILDNING BRANDSKYDDSANSVARIG

Förutom att alla i personalen eller i verksamheten regelbundet bör genomgå en grundläggande brandutbildning, bör även den som har brandskyddsansvaret genomgå utbildning för detta. Iprevent erbjuder kurser för brandskyddsansvarig som innefattar följande:

  • Vilka lagar och regelverk jobbar vi med
  • Varför ska vi göra engenkontroll?
  • Hur gör man egenkontroller
  • Praktiska övningar

Våra kurstillfällen omfattar ungefär 6-8 timmarper kurstillfälle och är lämpligt för upp till 10 personer. Kontakta Iprevent för att se vilka tillfällen vi kan erbjuda er brandskyddansvariga kurs i grundläggande kunskaper kring rollen som ansvarig för brandskyddet i verksamheten.