Skip to main content

Utrymning

UTRYMNINGSPLANER

Våra utrymningsplaner utförs efter svensk standard och följer AFS 2009:2 riktlinjer hur en utrymningsplan skall utformas. Planerna är ritade i 3D.

 

PROJEKTERING

Vi utför brandskyddsprojektering vid verksamhetsförändring eller nybyggnad/ombyggnad. Vi på iPrevent eftersträvar alltid att hitta effektiva lösningar för våra kunder så att kraven på ett bra brandskydd uppfylls enligt bygglagstiftningen.

 

BRAND & UTRYMNINGSLARM

Vi sammarbetar med ett par anläggarfirmor när det gäller brand & utrymningslarm och på det viset så kan vi leverara några av marknadens bästa brandlarmsanläggningar. Anläggarfirmorna är certifierade av SBSC och följer SBF 1008

Brandlarmen följer regelverk SBF 110 och från 2018 ingår även utrymningslarmet upp till 150 personen i regelverket.

https://www.hls-eltek.se

http://securityshop.schneider-electric.se/brandlarm

https://www.utcfssecurityproducts.se