HETA ARBETEN

HETA ARBETEN

Alla som arbetar med så kallade heta arbeten ska ha genomgått utbildning för detta. Heta arbeten kan till exempel vara att man arbetar på en tillfällig arbetsplats, exempelvis en byggarbetsplats eller liknande, med en maskin som alstrar tillräckligt mycket värme för att starta en brand, svetsar, löder eller liknande. Försäkringsbolag ställer krav på att den som arbetar med ett sådant arbete ska ha ett certifikat, som är giltigt i 5 år. Om ert företag står i begrepp att förnya era certifikat för heta arbeten och letar efter en kurs som passar er, så kan vi på Iprevent erbjuda detta både i Örebro och Stockholm. Vi är ackrediterade att lägga in kompetensbehörighet på ID06 och har bred erfarenhet av brandskyddsarbete och utbildning.

Våra instruktörer i utbildning för certifikat i Heta arbeten är certifierade enligt Svenska Brandskyddsföreningen och kan utbilda i alla de roller som är involverade i brandsäkerheten kring Heta arbeten. För att få arbeta som brandvakt eller tillståndsgivare behöver man certifikat, som ska förnyas var femte år. När du letar efter kurser för certifikat i Heta arbeten, hittar du flexibla och skräddarsydda lösningar för just er hos oss på Iprevent.

Öppna kurser inom Heta arbeten

Mars, 2019

20MarHela dagenHeta Arbeten Örebro

Johan
Johan Rehnberg
Vice VD/Försäljningsansvarig
Magnus
Magnus Frisk
Utbildningsansvarig/instruktör
X