Skip to main content

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Det vill säga en ritning och en beskrivning över utrymningsvägar, brandceller och brandcellsväggar, släckutrustning, sprinklersystem, larmsystem och så vidare. En korrekt brandskyddsbeskrivning är en förutsättning för ett väl fungerande brandskyddsarbete, och bör alltid vara uppdaterat. En brandskyddsbeskrivning ska enligt Boverkets byggregler alltid bifogas bygglovet vid nybyggnation och ombyggnation. Vilken typ av dokumentation som krävs beror på vilken typ av byggnad det rör sig om. Det skiljer sig också i kraven på vilken kompetens den som tar fram brandskyddsbeskrivningen ska ha. Det är alltid lämpligt att anlita någon som har professionell kompetens kring brandskydd.

EN DEL I DET SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET

Om ni står inför en nybyggnation eller en ombyggnation av en befintlig byggnad, kan vi på iPrevent hjälpa till att upprätta en korrekt brandskyddsbeskrivning. Även om kravet på dokumentation av brandskyddet egentligen bara gäller den tillbyggda delen av byggnaden, kan det i samband med exempelvis en tillbyggnad vara lämpligt att se över hela byggnadens brandskyddsbeskrivning. För att kunna bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete kan det vara bra att ha en aktuell brandskyddsdokumentation. Om en befintlig byggnad byggs om kan kraven på brandskyddet förändras och beskrivningen kan av den anledningen behövas uppdateras.