Skip to main content

UTRYMNINGSSTRATEGIER

UTRYMNINGSSTRATEGIER

Det viktigaste i en byggnad är att man kan utrymma, krav på utrymning beror på vilken typ av verksamhet som finns i den aktuella byggnaden/lokalen.

En utrymningsstrategi kan vara allt från enkel väg med en dörr i fasad tilll större samlingslokaler med brand & utrymningslarm, genomlysta skyltar för utrymning, nödbelysning, bredare dörrar, dörrbeslag, organisatorisk med utrymningsledare m.m.

Det är lika viktigt för alla att man kan komma ut ur en byggnad vid en utrymningssituation.

UTRYMNINGSSYSTEM

Vi är återförsäljare åt Honywell och deras sortement eltek.

Vissa lokaler och utrymningsvägar ska ha genomlystaskyltar och nödbelysning för utrymning med rätt antal lux, vi mäter, projekterar och monterar,

https://www.hls-eltek.se