Utrymningsövning

En utrymningsövning är lämplig för alla verksamheter som vill öva utrymning på ett säkert sätt, för att få en uppfattning om hur lång tid det skulle ta att utrymma sina lokaler.

För vem?

För verksamheter med behov av att öva och testa en praktisk utrymning som ett komplement till en teoretisk utbildning

Innehåll

  • Utrymning
  • Rökläggning
  • Information
  • Dokumentation av övningen

Tid

Övningstiden är cirka 2 timmar vid ett tillfälle.

Antal deltagare

Obegränsat

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB