Utrymningsledare

Utrymningsledares roll vid en utrymningssituation är att leda utrymningen samt att visa medarbetare och besökare till en säker utrymningsväg. Om möjligt ska utrymningsledaren söka igenom lokalerna och rapportera till ansvarig.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper i utrymningsstrategier och hjälper till att säkerställa trygg utrymning i verksamheten.

För vem?

För verksamheter med behov av en utrymningsorganisation, alternativ med mycket personal och många besökare som kan vara i behov av assistans vid en utrymningssituation.

Innehåll

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Utrymningskrav på verksamheter
  • Utrymningsstrategi

Tid

Utbildningen är cirka 3 timmar vid ett tillfälle.

Max Antal deltagare

20 personer

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB