Hjärtstartare med hjärt & lungräddning

hjarta

Utbildningen syftar till att ge kunskaper om hur man hanterar akuta hjärtstopp samt skapa fria luftvägar för att kunna upprätthålla en konstgjord puls och hur man utför mun-mot-mun metoden. Utbildningen ger nödvändiga kunskaper i att hantera en hjärtstartare.

Kursprogram och innehåll i denna utbildning är bestämt av Svenska kardiologföreningen.

För vem?

För utvald personal inom verksamheten som vid ett hjärtstopp ska kunna hantera en hjärtstartare.

Innehåll

  • Hjärtstopp
  • Hur man skapar fria andningsvägar
  • Mun mot mun metoden
  • Användning av hjärtstartare
  • Scenarioträning

Tid

Utbildningen är på 3 timmar vid ett tillfälle.

Antal deltagare: 6 – 10 personer

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB