Brandutbildning Grundläggande brandkunskap

I dag är varje verksamhet ansvarig att hålla med regelbunden brandutbildning för alla sina medarbetare.

För att hjälpa er verksamhet att leva upp till dessa krav, tillhandahåller iPrevent utbildningen Grundläggande brandkunskap för er personal.

Utbildningen säkerställer den enskildes brandskyddskompetens samtidigt som den hjälper verksamheten att upprätthålla det systematiska brandskyddsarbetet på företaget.

För vem?

För alla verksamheter som ska förstärka kunskapsnivån och öka kompetensen hos sina medarbetare.

Utbildningen är grundläggande, vilket gör den lämplig för alla typer av verksamheter.

För att nå själig nivå på företaget när det gäller brandskydd så bör denna utbildning ske med en intervall på ca 3-4 år beronde på vilken kommun man bor i samt vilken personalomsättning man har.

Innehåll

  • Rädda Larma Släck
  • Bränders uppkomst
  • Brandorsaker
  • Utrymningsproblematik
  • Praktisk övning med brandsläckare och brandfilt

Tid:

Utbildningen tar cirka tre timmar per tillfälle

Antal deltagare

Max 20 deltagare per tillfälle

 

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB