Repetitionsutbildning Truck

Arbetsmiljöverket föreskrift Användning av truckar, AFS 2006:5, säger att den som kör truck måste ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Eleven ska ha en kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort.

 

Repetitionskursen är till för dem som redan har gått en grundkurs för truckförare, och som behöver uppdatera sina kunskaper och finslipa sin körteknik.

Upplägg

Kursen baseras på TLP10 och utgör ett koncentrat av vår grundkurs. Samma sak gäller för det utbildningsmaterial som används.

Huvuddelen av kursen ägnas åt en genomgång av de viktigaste teoriavsnitten. Säkerhetsfrågorna intar en central plats.Kursen innehåller teoretiska och praktiska prov. Efter godkända prov får eleven ett utbildningsintyg.

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB