Truckutbildning

Arbetsmiljöverket föreskrift Användning av truckar, AFS 2006:5, säger att den som kör truck måste ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Eleven ska ha en kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort.

En nödvändig utbildning för alla som använder truck i arbetet - oberoende av om det är tillfälligt eller det är en heltidssyssla. Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för truckförare. I utbildningen ingår även säkerhetsfrågor och tillsyn av trucken. Utbildningen följer TLP10 - den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Efter godkända prov får eleven ett truckförarbevis och utbildningsintyg

Kursen arrangeras hos uppdragsgivaren eller i lokal nära er.

Vi utbildar i Truck A, Truck B, Truck A+B samt Truck C

 

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB