HLR utbildning med första hjälpen

hjarta

Utbildningen syftar till att ge kunskaper i hur man ger första hjälpen till en skadad person samt hur man utför hjärt- och lungräddning vid ett hjärtstillestånd.

Under utbildningen går vi även igenom hjärtstartaren och dess funktion.

För vem?

För verksamheter som vill förstärka sina medarbetares kompetens i hur man utför första hjälpen insatser.

Utbildningens Innehåll

 • Livsfarligt läge

 • Andning

 • Blödning

 • Cirkulationssvikt

 • Brännskador

 • Hastigt insjuknande (Astma, diabetes, Stroke och hjärtinfarkt)

 • Buk stött

 • Kompressioner

 • Inblåsningar

 • Stabilt sidoläge

 • Medvetande kontroll

Tid:

Utbildningen tar cirka tre timmar per tillfälle

Antal deltagare

Max 16 deltagare per tillfälle

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB