Fallskydd

När det gäller säkerhet och arbete på hög höjd kan man inte tjata nog. oförsiktighet och okunskap 
Eller bristande rutiner har orsakat alldeles för många olyckor genom åren vissa med lindriga skador andra med dödlig utgång.
Med utbildningen vill vi öka medvetenheten ang. riskerna med hög höjdsarbete.

 

För vem?
För alla som utför höghöjdsarbete då annat fallskydd ej går att tillämpa.
Innehåll

  • Vilka lagar och regelverk jobbar vi med
  • Varför behövs fallskydd
  • Fallskyddsutrustning och hur den används
  • Om olyckan händer
  • Din riskbedömning vid hög höjdsarbete
  • Förstahjälpen/L-ABC mot typ olycka
  • Praktik

Tid
Utbildningstiden är på C:a 3-4 timmar vid ett tillfälle.
Antal deltagare. 8-10 st

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB