Brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollant

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) samt ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar för att genomföra regelbundna kontroller av brandskyddet och att genomföra/planera regelbundna brandskyddsutbildningar av alla medarbetare.

Utbildningen hjälper till att skapa en förståelse för lagkravet och ger kunskap för att kunna genomföra egenkontroller av sin verksamhets brandskydd.

Med utbildningen vill vi stärka den brandskyddsansvariges och brandskyddskontrollanternas kompetens i brandskyddsfrågor.

För vem?

För den som är brandskyddsansvarig på verksamheten och vill förbättra sina brandskyddskunskaper.

Innehåll

  • Vilka lagar och regelverk jobbar vi med
  • Varför ska vi göra egenkontroll?
  • Hur gör man egenkontroller
  • Praktiska övningar

Tid

Utbildningstiden är cirka 6 timmar vid ett tillfälle.

Antal deltagare: 10 personer

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB