Anläggningsskötare brandlarm

Kursen baseras på de krav som ställs i regler SBF 110, gällande en anläggningsskötares roll. Regelverket kräver av anläggningsinnehavaren att det finns två utbildade anläggningsskötare per anläggning.

Dessa två ska ha ingående kunskaper om drift, underhåll och hur man handhar en automatisk brandlarmsanläggning.

Mål
Att lära sig vad en anläggningsskötare för en brandlarmsanläggning har för ansvar och skyldigheter. Lära sig hur en brandlarmsanläggning fungerar och vad som orsakar onödiga larm.

Målgrupp
Vänder sig till dig som är eller ska bli anläggningsskötare för en automatisk brandlarmsanläggning. Du som kommer i kontakt med en brandlarmsanläggning och ska utföra prov och bortkoppling.

Innehåll

 • Allmän brandkunskap
  Kritiska förhållanden
  Lagar & Regler
  Brandlarmets omfattning
  Skötsel och kontroller
  Praktik
  Systematisk brandskyddsarbete

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB