Repetitionsutbildning Lift

 

Kursen vänder sig till alla som har genomgått en liftutbildning enligt Liftläroplanen (LLP).

För att kunna tillgodogöra sig repetitionsutbildningen bör man ha arbetat regelbundet med liftar. I annat fall rekommenderar vi att man genomgår en förnyad grundutbildning.

Upplägg

Repetitionsutbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper. Vid repetitionen fördjupar vi oss i de avsnitt som berör riskhantering och säkerhet.

Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket.

Efter godkända prov får kursdeltagaren ett uppdaterat utbildningsintyg enligt LLP.

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB