I dag är varje verksamhet ansvarig att hålla med regelbunden brandutbildning för alla sina medarbetare.

För att hjälpa er verksamhet att leva upp till dessa krav, tillhandahåller iPrevent utbildningen Grundläggande brandkunskap för er personal.

Utbildningen säkerställer den enskildes brandskyddskompetens samtidigt som den hjälper verksamheten att upprätthålla det systematiska brandskyddsarbetet på företaget.

Läs mer

Förnyande certifikat för Heta arbeten?

Utbildning i Heta arbeten, behörighet för tillståndsansvariga, utförare av Heta arbeten, brandvakter för heta arbeten.

Boka utbildningen direkt på hemsidan.

Försäkringsbranschens krav omfattar alla som arbetar med heta arbeten och ställer krav på att man har en grundläggande utbildning för detta. Efter genomgången utbildning erhåller godkänd kursdeltagare ett certifikat som är giltigt i fem år. iPrevents heta arbeten utbildning utförs/genomförs av certifierade instruktörer enligt Svenska Brandskyddsföreningens normer. 

Vi är ackrediserade att lägga in kompetensbehörighet på ID06 

Skärmavbild 2018 09 17 kl. 21.33.44

Läs mer

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) samt ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar för att genomföra regelbundna kontroller av brandskyddet och att genomföra/planera regelbundna brandskyddsutbildningar av alla medarbetare.

Utbildningen hjälper till att skapa en förståelse för lagkravet och ger kunskap för att kunna genomföra egenkontroller av sin verksamhets brandskydd.

Med utbildningen vill vi stärka den brandskyddsansvariges och brandskyddskontrollanternas kompetens i brandskyddsfrågor.

Läs mer

Utrymningsledares roll vid en utrymningssituation är att leda utrymningen samt att visa medarbetare och besökare till en säker utrymningsväg. Om möjligt ska utrymningsledaren söka igenom lokalerna och rapportera till ansvarig.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper i utrymningsstrategier och hjälper till att säkerställa trygg utrymning i verksamheten.

Läs mer

En utrymningsövning är lämplig för alla verksamheter som vill öva utrymning på ett säkert sätt, för att få en uppfattning om hur lång tid det skulle ta att utrymma sina lokaler.

Läs mer

Kursen baseras på de krav som ställs i regler SBF 110, gällande en anläggningsskötares roll. Regelverket kräver av anläggningsinnehavaren att det finns två utbildade anläggningsskötare per anläggning.

Läs mer

Föreståndare ska ha nödvändig kännedom om de lagar och regler som gäller vid hantering av brandfarlig vara.

Utbildningen säkerställer föreståndarens kompetens inom området och säkrar kunnande i hantering av brandfarliga varor. Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett personligt utbildningsbevis.

Läs mer

hjarta

Utbildningen syftar till att ge kunskaper i hur man ger första hjälpen till en skadad person samt hur man utför hjärt- och lungräddning vid ett hjärtstillestånd.

Under utbildningen går vi även igenom hjärtstartaren och dess funktion.

Läs mer

När det gäller säkerhet och arbete på hög höjd kan man inte tjata nog. oförsiktighet och okunskap 
Eller bristande rutiner har orsakat alldeles för många olyckor genom åren vissa med lindriga skador andra med dödlig utgång.
Med utbildningen vill vi öka medvetenheten ang. riskerna med hög höjdsarbete.

Läs mer

hjarta

Utbildningen syftar till att ge kunskaper om hur man hanterar akuta hjärtstopp samt skapa fria luftvägar för att kunna upprätthålla en konstgjord puls och hur man utför mun-mot-mun metoden. Utbildningen ger nödvändiga kunskaper i att hantera en hjärtstartare.

Kursprogram och innehåll i denna utbildning är bestämt av Svenska kardiologföreningen.

Läs mer

Arbetsmiljöverket föreskrift Användning av truckar, AFS 2006:5, säger att den som kör truck måste ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Eleven ska ha en kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort.

Läs mer

Vi vet vad som krävs. Med nya eTruck får du truckförare som inte bara kan, utan förstår. För att svara mot dagens krav måste truckundervisning inte bara effektiviseras – den måste få ett ännu tydligare fokus på säkerhet och ekonomi. Med vårt synsätt blir effekten tydlig. Och hur mycket sparas inte av en olycka som aldrig hände, en skada som aldrig uppstod?

Arbetsmiljöverket föreskrift Användning av truckar, AFS 2006:5, säger att den som kör truck måste ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Eleven ska ha en kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort.

Läs mer

Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Läs mer

 

Kursen vänder sig till alla som har genomgått en liftutbildning enligt Liftläroplanen (LLP).

För att kunna tillgodogöra sig repetitionsutbildningen bör man ha arbetat regelbundet med liftar. I annat fall rekommenderar vi att man genomgår en förnyad grundutbildning.

Läs mer

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB