BRANDSKYDDSUTBILDNING

I ert systematiska brandskyddsarbete ingår att hålla all personal väl utbildad inom brandskydd, och på det sättet säkerställa allas brandskyddskompetens. Vi kan därför erbjuda brandskyddsutbildningar i grundläggande brandkunskap. 

Läs mer

HETA ARBETEN UTBILDNING

Alla som arbetar med så kallade heta arbeten ska ha genomgått utbildning för detta. Heta arbeten kan till exempel vara att man arbetar på en tillfällig arbetsplats, exempelvis en byggarbetsplats eller liknande, med en maskin som alstrar tillräckligt mycket värme för att starta en brand, svetsar, löder eller liknande.

Läs mer

UTRYMNINGSLEDARE UTBILDNING

Ert systematiska brandskyddsarbete innebär att ni bör ha en utrymningsledare, någon som är den person som leder utrymning och visar besökare och medarbetare till en säker utrymningsväg.

Läs mer

UTRYMNINGSÖVNING UTBILDNING

I ert systematiska brandskyddsarbete ingår det att alla personer i verksamheten får öva sig på att utföra en utrymning.

Läs mer

ANLÄGGNINGSSKÖTARE BRANDLARMSUTBILDNING

Enligt Svenska Brandskyddsföreningens regelverk kring brandlarm, SBF 110, listas de krav som finns på hur rollen som anläggningsskötare av ett brandlarm ska fungera. Reglerna säger att anläggningsinnehavaren ska utse två utbildade anläggningsskötare per anläggning.

Läs mer

Föreståndare ska ha nödvändig kännedom om de lagar och regler som gäller vid hantering av brandfarlig vara.

Utbildningen säkerställer föreståndarens kompetens inom området och säkrar kunnande i hantering av brandfarliga varor. Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett personligt utbildningsbevis.

Läs mer

FALLSKYDD

I vissa arbeten måste en del eller alla arbetsuppgifter utföras på hög höjd. Enligt arbetsmiljölagen så bör den som ska utföra ett arbete på höjd ha kunskap och utbildning i hur man säker använder fallskyddsutrustningen. Fallskyddsutrustning är ett lagkrav på alla arbeten som är högre upp än 2 meter.

Läs mer

hjarta

HJÄRTSTARTARE UTBILDNING STOCKHOLM

Att ha en hjärtstartare på arbetsplatsen kan rädda liv, men det förutsätter också att alla i personalen kan och känner sig bekväma med att använda den på rätt sätt.

Läs mer

Arbetsmiljöverket föreskrift Användning av truckar, AFS 2006:5, säger att den som kör truck måste ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Eleven ska ha en kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort.

Läs mer

Vi vet vad som krävs. Med nya eTruck får du truckförare som inte bara kan, utan förstår. För att svara mot dagens krav måste truckundervisning inte bara effektiviseras – den måste få ett ännu tydligare fokus på säkerhet och ekonomi. Med vårt synsätt blir effekten tydlig. Och hur mycket sparas inte av en olycka som aldrig hände, en skada som aldrig uppstod?

Arbetsmiljöverket föreskrift Användning av truckar, AFS 2006:5, säger att den som kör truck måste ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Eleven ska ha en kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort.

Läs mer

Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Läs mer

 

Kursen vänder sig till alla som har genomgått en liftutbildning enligt Liftläroplanen (LLP).

För att kunna tillgodogöra sig repetitionsutbildningen bör man ha arbetat regelbundet med liftar. I annat fall rekommenderar vi att man genomgår en förnyad grundutbildning.

Läs mer

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB