Utrymningsplaner

Utrymningsplaner

Våra utrymningsplaner utförs efter svensk standard och följer AFS 2009:2 riktlinjer hur en utrymningsplan skall utformas. Planerna är ritade i 3D.

Joakim
Joakim Bååk
Brandprojektör/instruktör
Tord
Tord Jansson
VD/Brandprojektör