Skip to main content

RISKINVENTERING

RISKINVENTERING BRAND

Vänd dig till oss på Iprevent om du behöver hjälp med riskinventering för ditt företag när det gäller brandskydd. För att ert brandskyddsarbete ska bli så effektivt som möjligt, krävs det att ni har kunskap kring de risker och konsekvenser som finns i just er verksamhet. Vi arbetar med bland annat riskinventering, för att företag och liknande verksamheter ska kunna ha ett effektivt och uppdaterat brandskyddsarbete. Vi har bred erfarenhet inom framför allt brand och brandskydd och kan hjälpa er att få en översikt över vilka risker just er verksamhet innebär när det gäller brandskydd.

RISKINVENTERING BRANDSKYDD

På Iprevent arbetar vi framför allt förebyggande inom bland annat brand och brandskydd, och kan då hjälpa er med en inventering kring de unika risker er verksamhet står inför om det skulle uppstå en brand. Vi hjälper också till med att föreslå lämpliga åtgärder där vi ser brister eller risker. Oavsett om ni ska förändra er verksamhet, och behöver uppdatera ert brandskyddsarbete, eller om ni behöver förstärka eller förbättra det brandskyddsarbete ni redan har, kan vi hjälpa er att inventera risker och lämpliga åtgärder för riskförebyggande inom brand och brandskydd. Vi erbjuder också kurser i exempelvis Första hjälpen, HLR, brandutbildning och liknande