Projektering

Projektering

Vi utför brandskyddsprojektering vid verksamhetsförändring eller nybyggnad/ombyggnad. Vi på iPrevent eftersträvar alltid att hitta effektiva lösningar för våra kunder så att kraven på ett bra brandskydd uppfylls enligt bygglagstiftningen.

Joakim
Joakim Bååk
Brandprojektör/instruktör
Tord
Tord Jansson
VD/Brandprojektör
X