Egenkontroller

Egenkontroller

Vi vet att många har svårt att hinna med att utföra sina egenkontroller. Därför har vi tagit fram ett koncept där vi utför egenkontroller hos er med dokumentation och rapportering. I kontrollronden ingår även funktionskontroll av släckredskap.

Joakim
Joakim Bååk
Brandprojektör/instruktör
Tord
Tord Jansson
VD/Brandprojektör