Brandtätning

Brandtätning

Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas vid brand. Det innebär att ytor kring genomföringar samt hål, tätas i aktuella brandcellsväggar. Spridningen av branden kan därigenom begränsas till ett mindre utrymme och ge värdefull tid till brandbekämpande åtgärder.

Vi dokumenterar med egenkontroller när vi brandtätar.

Vi är certifeirade via Fireseal.

Akki
Akki Alhamed
Verksamhetskoordinator/instruktör
X