Brandtätning

brandtätning

Brandtätning

För att minska spridningen av brand så är det viktigt att brandtätning utförs korrekt. Ytor kring genomföringar samt hål skall tätas i aktuella brandcellsväggar.

Dålig brandisolering och brandtätningar är den största orsaken till spridning av eld och rök längst el, vatten, ventilation. Därför orsakar det oftast kraftiga bränder inom offentliga, kommersiella och framförallt industriella byggnader.

Vi kan utföra kontrollen av brandtätning i samband med säkerhetskontroller eller den årliga översyn av brandskydd, brandsläckare eller annan brandredskap.

För det mesta så dokumenterar vi allt med egenkontroller när vi brandtätar.

Ett tryggt brandskydd

Genom att kontrollera brandtätningar och brandcellsgränser regelbundet, resulterar att man minimera riskerna och maximera effekten av en säker och trygg brandskydd. Därför bör man det kontrollera brandskyddet regelbundet

För att försäkra sig om det bästa möjliga brandksyddet så bör man ta med brandtätningen redan i planeringen av en byggnad. Därför kan vi på Iprevent utför brandtätningsarbete som underentreprenör i byggprocessen.

En effektiv brandtätning kan skilja mellan mild skada från total katastrof. Därför bör man det kontrollera brandskyddet regelbundet.

I regler styr brandtätning anges i Boverkets Byggnadsregler (BBR) Installationer som går genom en brandklassad del av en byggnad inte får försämra dess motståndskraft mot brand.

utbildning inom brandskydd

Dessutom erbjuder vi också rådgivning samt utbildning inom dessa områden.

Fireseal BÄst för brandtätning brandtätning

Fireseal är ett svenskt företag som utvecklar och säljer system för brandtätning.
Vi på Iprevent har arbetat med Fireseal produkter i många år. Därför kan vi starkt rekommendera produkterna som vi även använder i vårt arbete.

Har du frågor kring produkterna är du välkommen och kontakta oss.

Dessutom vill vi nämna att vi på Iprevent är certifierade via Fireseal.

Kontakta oss för rådgivning

Vi på Iprevent hjälper dig gärna. Därför kan du kontakta oss för att få rådgivning kring vilka typer av lösningar som kan passa just dig. Har du andra frågor kring brandtätning,  brandskydd, utbildningar, kurser etc. Så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Akki
Akki Alhamed
Verksamhetskoordinator/instruktör
X