Skip to main content

BRANDSKYDDSRITNINGAR

BRANDSKYDDSRITNINGAR

Brandskyddsritningar ska finnas med vid projektering av brandskyddet och är ett bra underlag för en fastighetsförvaltning och inte minst för det systematiska brandskyddsarbetet. Räddningstjänsten kan även kräva det vid tillsyn på byggnader som har olika typer av verksamheter där brandcellsgränser är betydande.

Vi utför brandskydds- och kontrollritningar samt insatsplaner.