Brand & Utrymningslarm

Brand & Utrymningslarm

Vi sammarbetar med ett par anläggarfirmor när det gäller brand & utrymningslarm och på det viset så kan vi leverara några av marknadens bästa brandlarmsanläggningar. Anläggarfirmorna är certifierade av SBSC och följer SBF 1008

Brandlarmen följer regelverk SBF 110 och från 2018 ingår även utrymningslarmet upp till 150 personen i regelverket.

https://www.hls-eltek.se

http://securityshop.schneider-electric.se/brandlarm

https://www.utcfssecurityproducts.se

Tord
Tord Jansson
VD/Brandprojektör
X