Skip to main content

ADR / BRANDSLÄCKARE

ADR / BRANDSLÄCKARE

Brandsläckningsutrustning

Den som i fordon utför farligtgods transporter skall ha tillräckligt med rätt mängd av brandsläckare samt att brandsläckarna ska genomgå återkommande kontroll som uppfyller nationellt godkänd standard så att deras funktion garanteras

Kontakt oss så bokar vi en tid där ni kan komma till oss eller vi kan komma till er!

https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Foreskrifter/ADR_delar/2011/08%20ADR-S%202011%20Del%208.pdf