Revisioner

För den som bedriver sitt eget brandskyddsarbete med allt från funktionskontroll på brandredskap, internkontroller .m.m. Där gör vi en revision på ert brandskydd så att det fungera efter lagar, regler, praxis, standarder osv. Efter revisionen lämnar vi över en dokumentation på ert brandskydd som ni kan använda i ert kvalitetssystem eller tillsyner.

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB