Internkontroller

Vi vet att många har svårt att hinna med att utföra sina internkontroller. Därför har vi tagit fram ett koncept där vi utför internkontroller hos er med dokumentation och rapportering. I kontrollronden ingår även funktionskontroll av släckredskap.

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB