Brandskyddsbeskrivningar

Vid en verksamhetsförändring eller nybyggnation samt tillbyggnation skall det enligt Plan & bygglagen finnas ett bygglov, till bygglovet ska det upprättas en brandskyddsbeskrivning enligt BBR kapitel 5.  Våra projektörer kan hjälpa er genom hela processen. vi har även tillgång till analytisk demesionering.

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB