Hydramist släcksystem

HYDRAMIST SLÄCKSYSTEM KÖK 

Hydramist är varumärket som Watermist Limited (UK) säljer sina produkter under. Gemensamt med Q-Fog är att de enbart arbetar med vattendimma under högt tryck för att på det mest effektiva sättet bekämpa bränder med minimala sekundära vattenskador. Mer information finns om deras utbud finns på www.watermist.com. Hydramist erbjuder pumpenheter från 15 liter per minut upp till 1000 liter per minut. Q-Fog har valt att initialt marknadsföra system för kriminalvård, storkök, bastu och boendesprinkler på den svenska marknaden.

Egenskaper

Tomas
Tomas Sachs
Installationsansvarig/instruktör
Tord
Tord Jansson
VD/Brandprojektör
X