Safera spisvakt

SAFERA spisvakt består av två delar: en sensorenhet med sensorer samt manöverpanel och en strömbrytningsenhet som installeras mellan spisen och elnätet. Sensorenheten fås som separat produkt eller färdigt fabriksmonterad i spisfläkten.

Safera Airis

  • Snabb och enkel installation tack vare batteridriven sensorenhet
  • Airis identifierar sensorplacering och spistyp automatiskt efter installationen

https://www.youtube.com/watch?v=5rJi0FisWyM

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB