Produkter

Vi tillhandhåller dom flesta produkter som finns inom brandskydd och utrymning, alla våra produkter kommer från kända tillverkare och är av hög kvalité. Vi jobbar även med större produkter som vi eller någon samarbetspartner installerar efter gällande regelverk.

Venti brandposter uppfyller inte bara de självklara och hårda kraven på säkerhet och kvalitet utan också högt ställda krav på utseende och design. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda marknaden de smalaste, minsta och grundaste brandposterna som idag finns att tillgå.

Läs mer: Brandposter

Brandslang har övergått från att vara ett rent släckredskap till att bli en viktig del i den personliga skyddsutrustningen.

Begreppet ”säkert vatten” handlar förutom om tryck och flöde också om kvalitén på slangarna, vilka är grunden för en säker räddningsinsats. Därför är det extra viktigt att vattenslangarna är i bästa kondition och av bästa sort.

Vi är återförsäljare av SVEBAB som har egenproduktion av slang för brandbekämpning vilket är stommen i deras verksamhet. Deras brandslangar är certifierade och märkta enligt rådande svenska regler samt de tuffaste i Europa.

Läs mer: Brandslangar

Hydramist är varumärket som Watermist Limited (UK) säljer sina produkter under. Gemensamt med Q-Fog är att de enbart arbetar med vattendimma under högt tryck för att på det mest effektiva sättet bekämpa bränder med minimala sekundära vattenskador. Mer information finns om deras utbud finns på www.watermist.com. Hydramist erbjuder pumpenheter från 15 liter per minut upp till 1000 liter per minut. Q-Fog har valt att initialt marknadsföra system för kriminalvårdstorkökbastu och boendesprinkler på den svenska marknaden.

Läs mer: Hydramist släcksystem kök

Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas vid brand. Det innebär att ytor kring genomföringar samt hål, tätas i aktuella brandcellsväggar. Spridningen av branden kan därigenom begränsas till ett mindre utrymme och ge värdefull tid till brandbekämpande åtgärder.

Läs mer: Brandtätning

Brandskyddsystemet Q1 är en ny typ av lättinstallerad boendesprinkler som utvecklats för befintliga boendemiljöer med ett ökat behov av brandskydd. Dessa utsatta boendemiljöer återfinnas ofta hos till exempel äldre, dementa eller handikappade i särskilda boenden eller hemmiljö. Produkten är speciellt framtagen för att kunna erbjuda ett förstärkt brandskydd som är tillförlitligt, enkelt och kostnadseffektivt.

Läs mer: Q-Fog Mobilesprinkler

  • 1
  • 2

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB