Skip to main content

UTRYMNINGSLEDARE

UTRYMNINGSLEDARE UTBILDNING

Ert systematiska brandskyddsarbete innebär att ni bör ha en utrymningsledare, någon som är den person som leder utrymning och visar besökare och medarbetare till en säker utrymningsväg. Utrymningsledaren bör också vara den som genomsöker lokalerna och sedan avrapporterar till den ansvariga. I verksamheter med mycket personal och besökare bör man ha en utrymningsorganisation och där ingår rollen som utrymningsledare som assisterar i händelse av en utrymning. För att kunna axla den rollen på bästa sätt är det bra om den som ska vara utrymningsledare har genomgått en grundläggande utbildning för detta.

UTRYMNINGSLEDARE

På Iprevent erbjuder vi utbildning för den som ska anta rollen som utrymningsledare i utrymningsorganisationen. På våra kurser får deltagarna bland annat lära sig:

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Utrymningskrav på olika verksamheter
  • Utrymningsstrategi

Våra utbildningar är lämpade för upp till 20 personer per tillfälle, som är ungefär 3 timmar.

Genom att låta er utrymningsledare genomgå en av våra kurser kan du vara säker på att denne kan axla den roll det innebär att vara ledare vid en eventuell utrymning och känner till de risker och de strategier som är förknippat med utrymningen. Låt oss på Iprevent hjälpa er att göra er utrymningsorganisation säkrare!