Skip to main content

HLR UTBILDNING MED FÖRSTA HJÄLPEN

HLR UTBILDNING MED FÖRSTA HJÄLPEN

Vi på Iprevent erbjuder HLR utbildning med fokus på att ge deltagarna första hjälpen-utbildningar med hjärt- och lungräddning. Vår HLR utbildning och första hjälpen-utbildningar i mellan Sverige ger deltagare de kunskaper som krävs för att kunna ge första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt grundläggande kunskaper i att använda en hjärtstartare på rätt sätt.

Genom att erbjuda denna typ av HLR utbildning till er personal, kan ni både förbereda er på svåra sjukdomsfall och olyckor och få kompetens i hur man kan hjälpa till om det värsta skulle hända. Det är inte bara i branscher där farliga och riskfyllda arbetsuppgifter utförs som det är viktigt att alla i verksamheten har grundläggande kunskaper i HLR och första hjälpen. En olycka eller ett hastigt sjukdomsfall kan ske var som helst.

KUNSKAP INOM:

  • Brännskador
  • Kompressioner
  • Inblåsningar
  • Stabilt sidoläge
  • Hastigt insjuknande som exempelvis astma, diabetes, stroke och hjärtinfarkter
  • Cirkulationssvikt
  • Blödning
  • Andning
  • Livsfarligt läge

Det är viktigt att alltid ha grundläggande kunskaper kring hur man ska agera om en olycka sker eller någon hastigt insjuknar. Det kan rädda liv! Kontakta oss på Iprevent för att boka kurstillfälle för upp till 16 deltagare. Ett kurstillfälle tar ungefär 3 timmar.

Våra HLR utbildning erbjuder certifierade instruktörer som uppfyller ”Hjärtsäker zon” Ta chansen att utbilda dig med våra HLR utbildning.