Skip to main content

HJÄRTSTARTARE MED HJÄRT & LUNGRÄDDNING

HJÄRTSTARTARE MED HJÄRT & LUNGRÄDDNING

Att ha en hjärtstartare på arbetsplatsen kan rädda liv, men det förutsätter också att alla i personalen kan och känner sig bekväma med att använda den på rätt sätt.

Även hjärt- och lungräddning kan rädda liv om det värsta skulle hända. Iprevent erbjuder utbildning i hjärtstartare kombinerat med kurs i hjärt- och lungräddning, för att alla i er verksamhet ska känna att de har de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna hantera en hjärtstartare på ett korrekt sätt.

Vi erbjuder kurser i hantering av hjärtstartare tillsammans med hjärt- och lungräddning i både Örebro och Stockholm.

VÅRT KURSINNEHÅLL ÄR FRAMTAGET I SAMARBETE MED SVENSKA KARDIOLOGFÖRENINGEN OCH INNEHÅLLER BLAND ANNAT:

  • Hjärtstopp
  • Att skapa fria andningsvägar
  • Mun-mot-mun-metoden
  • Användning av en hjärtstartare
  • Scenarioträning

Våra kurser är lämpliga för 6–10 deltagare och varje kurstillfälle tar ungefär 3 timmar. Genom att erbjuda utbildning i hjärtstartare och hjärt- och lungräddning kan du säkerställa att alla i din verksamhet har den grundläggande kunskap som behövs för att på ett säkert och effektivt sätt hantera både hjärtstartaren och den hjärt- och lungräddning som kan rädda liv i en nödsituation. Kontakta oss på Iprevent för att boka kurs i hjärtstartare för din personal.