Skip to main content

FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA I ENKLARE FORM

FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA I ENKLARE FORM

Föreståndare ska ha nödvändig kännedom om de lagar och regler som gäller vid hantering av brandfarlig vara.

Utbildningen säkerställer föreståndarens kompetens inom området och säkrar kunnande i hantering av brandfarliga varor. Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett personligt utbildningsbevis.

FÖR VEM?

För verksamheter som säljer, lagerför eller hanterar brandfarliga varor i den mängd som erfordrar tillstånd och en föreståndare.

INNEHÅLL

  • Lagen om brandfarliga och explosiva varor
  • Teori brandfarliga varor
  • Vilken typer av släckutrustning man ska ha
  • Tillstånd och hantering brandfarligvara

TID

Utbildningen är cirka 3-4 timmar vid ett tillfälle.

Antal deltagare: 10 personer