Skip to main content

FALLSKYDD

FALLSKYDD

I vissa arbeten måste en del eller alla arbetsuppgifter utföras på hög höjd. Enligt arbetsmiljölagen så bör den som ska utföra ett arbete på höjd ha kunskap och utbildning i hur man säker använder fallskyddsutrustningen. Fallskyddsutrustning är ett lagkrav på alla arbeten som är högre upp än 2 meter.

Det är därför viktigt att all personal har åtminstone grundläggande kunskaper och kompetens kring riskerna med höghöjdsarbete och hur man kan minska dessa. Skador och eventuella dödsfall beror i princip alltid på bristande kunskap och rutiner- du vinner därför mycket på att erbjuda din personal utbildning i fallskydd. Genom att öka medvetenheten kring riskerna, kan också många olyckor undvikas och man kan även skapa interna rutiner kring hur höghöjdsarbete ska gå till för att riskerna ska bli så små som möjligt.

FALLSKYDDSUTBILDNING

Om er verksamhet innebär att vissa eller alla arbetsuppgifter måste utföras på hög höjd, bör du utbilda din personal i riskerna kring detta. Iprevent erbjuder fallskyddsutbildning där deltagarna efter genomgången kurs har grundläggande kompetens kring:

  • De lagar och regler som vi jobbar med
  • Varför fallskydd behövs
  • Fallskyddsutrustning och hur den används
  • Vad som kan göras om olyckan inträffar
  • Riskbedömning vid höghöjdsarbete
  • Fösta hjälpen/L-ABC
  • Praktik

Våra kurstillfällen lämpar sig för 8–10 personer och är på ungefär 3–4 timmar.

Genom att erbjuda er personal kurser i fallskydd kan ni minska risken för fallolyckor i verksamheten samt säkerställa att alla som arbetar med höghöjdsarbete har grundläggande kompetens kring utrustning, första hjälpen och de lagar och regler som gäller.