Heta arbeten

 Försäkringsbranschens krav omfattar alla som arbetar med heta arbeten och ställer krav på att man har en grundläggande utbildning för detta. Efter genomgången utbildning erhåller godkänd kursdeltagare ett certifikat som är giltigt i fem år. iPrevents heta arbeten utbildning utförs/genomförs av certifierade instruktörer enligt Svenska Brandskyddsföreningens normer. 

Vi är ackrediserade att lägga in kompetensbehörighet på ID06 

Skrmavbild 2017 11 24 kl. 18.56.07

 www.id06kompetensdatabas.se

För vem?

För företag och personer som arbetar yrkesmässigt med någon form av heta arbeten så som svetsning, lödning, slipning, kapning, takarbeten mm. Utbildningen är uppbyggd kring säkerhetsregler som gäller vid heta arbeten, under utbildningen ingår ett praktiskt moment där man får pröva att hantera en brandsläckare.

Innehåll

Säkerhetsregler

Brandkunskap

Praktisk övning i att hantera en brandsläckare

Kontrollfrågor

Certifiering

 

Tid

Utbildningen är på 6 timmar vid ett tillfälle

Antal deltagare

Max 20 personer

(under våren 2018 kommer vi köra med fasta datum på utbildningarna i Örebro och Stockholm)

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB