Systematiskt brandskyddsarbete

Vi hjälper er, att på ett verksamhetsanpassat sätt, ta ett helhetsgrepp om ert systematiska brandskyddsarbete. Vår tjänst möjliggör att ni på ett kostnads- och tidseffektivt sätt uppfyller myndigheternas krav på ett väl fungerande brandskydd.

Vi har även ett kreativt webb-verktyg som är extremt enkelt där du själv bygger din mappstruktur och laddar upp dokument, programet generar påminnelser via mail när det är dags för kontroller och utbildning

Programet har även en funktion för felanmälan som kan kopplas till oss om så önskas.

Goda referenser finns för programmet.

www.safekeep.se

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB