ADR

 

Brandsläckningsutrustning

Den som i fordon utför farligtgods transporter skall ha tillräckligt med rätt mängd av brandsläckare samt att brandsläckarna ska genomgå återkommande kontroll som uppfyller nationellt godkänd standard så att deras funktion garanteras

Läs mer: ADR

Brandskyddsritningar ska finnas med vid projektering av brandskyddet och är ett bra underlag för en fastighetsförvaltning och inte minst för det systematiska brandskyddsarbetet. Räddningstjänsten kan även kräva det vid tillsyn på byggnader som har olika typer av verksamheter där brandcellsgränser är betydande.

Vi utför brandskydds- och kontrollritningar samt insatsplaner.

Läs mer: Brandskyddsritningar

Det viktigaste i en byggnad är att man kan utrymma, krav på utrymning beror på villken typ av verksamhet som finns i den aktuella byggnaden/lokalen. 

En utrymningsstrategi kan vara allt från enkel väg med en dörr i fasad tilll större samlingslokaler med brand & utrymningslarm, genomlysta skyltar för utrymning, nödbelysning, bredare dörrar, dörrbeslag, organisatorisk med utrymningsledare m.m.

Det är lika viktigt för alla att man kan komma ut ur en byggnad vid en utrymningssituation.

För den som bedriver sitt eget brandskyddsarbete med allt från funktionskontroll på brandredskap, internkontroller .m.m. Där gör vi en revision på ert brandskydd så att det fungera efter lagar, regler, praxis, standarder osv. Efter revisionen lämnar vi över en dokumentation på ert brandskydd som ni kan använda i ert kvalitetssystem eller tillsyner.
Vi vet att många har svårt att hinna med att utföra sina internkontroller. Därför har vi tagit fram ett koncept där vi utför internkontroller hos er med dokumentation och rapportering. I kontrollronden ingår även funktionskontroll av släckredskap.

För att kunna arbeta effektivt med ditt systematiska brandskyddsarbete måste du ha kunskap om vilka risker som finns och vilka konsekvenser en eventuell brand skulle ha på människor och din verksamhet. Vi hjälper dig att inventera verksamheten för att se om det finns några risker, vi kommer även med ett åtgärdsförslag på eventuella avvikelser.

Vid en verksamhetsförändring eller nybyggnation samt tillbyggnation skall det enligt Plan & bygglagen finnas ett bygglov, till bygglovet ska det upprättas en brandskyddsbeskrivning enligt BBR kapitel 5.  Våra projektörer kan hjälpa er genom hela processen. vi har även tillgång till analytisk demesionering.

Vi utför brandskyddsprojektering vid verksamhetsförändring eller nybyggnad/ombyggnad. Vi på iPrevent eftersträvar alltid att hitta effektiva lösningar för våra kunder så att kraven på ett bra brandskydd uppfylls enligt bygglagstiftningen.

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB