Produkter

Vi tillhandhåller dom flesta produkter som finns inom brandskydd och utrymning, alla våra produkter kommer från kända tillverkare och är av hög kvalité. Vi jobbar även med större produkter som vi eller någon samarbetspartner installerar efter gällande regelverk.

Hydramist är varumärket som Watermist Limited (UK) säljer sina produkter under. Gemensamt med Q-Fog är att de enbart arbetar med vattendimma under högt tryck för att på det mest effektiva sättet bekämpa bränder med minimala sekundära vattenskador. Mer information finns om deras utbud finns på www.watermist.com. Hydramist erbjuder pumpenheter från 15 liter per minut upp till 1000 liter per minut. Q-Fog har valt att initialt marknadsföra system för kriminalvårdstorkökbastu och boendesprinkler på den svenska marknaden.

Läs mer: Hydramist släcksystem kök

Skrmavbild 2017 11 25 kl. 19.17.27


Specialisten på brandventilation
En leverantör av allt när det gäller brandventilation. Vare sig det gäller en liten reservdel eller en totalinstallation så kan vi hjälpa er då vi är installatör. Färre leverantörer minskar risken för misstag. 

Läs mer: Brandventilator

Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas vid brand. Det innebär att ytor kring genomföringar samt hål, tätas i aktuella brandcellsväggar. Spridningen av branden kan därigenom begränsas till ett mindre utrymme och ge värdefull tid till brandbekämpande åtgärder.

Läs mer: Brandtätning

Skrmavbild 2017 11 24 kl. 20.48.13

Brandskyddsystemet Q1 är en ny typ av lättinstallerad boendesprinkler som utvecklats för befintliga boendemiljöer med ett ökat behov av brandskydd. Dessa utsatta boendemiljöer återfinnas ofta hos till exempel äldre, dementa eller handikappade i särskilda boenden eller hemmiljö. Produkten är speciellt framtagen för att kunna erbjuda ett förstärkt brandskydd som är tillförlitligt, enkelt och kostnadseffektivt.

Läs mer: Q-Fog Mobilesprinkler

Skrmavbild 2017 11 24 kl. 21.32.45

Vi sammarbetar med ett par anläggarfirmor när det gäller brand & utrymningslarm och på det viset så kan vi leverara några av marknadens bästa brandlarmsanläggningar. Anläggarfirmorna är certifierade av SBSC och följer SBF 1008

Läs mer: Brand & Utrymningslarm

spis1-300x179.jpg

SAFERA spisvakt består av två delar: en sensorenhet med sensorer samt manöverpanel och en strömbrytningsenhet som installeras mellan spisen och elnätet. Sensorenheten fås som separat produkt eller färdigt fabriksmonterad i spisfläkten.

Läs mer: Safera spisvakt

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB